Publicerad 2 juli 2019

Planering och genomförande för markanvändning

Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomförande.

I den här skriften har SKL tagit fram exempel på hur man arbetar med planering och genomförande i fyra olika kommuner med olika förutsättningar.

Planering och genomförande för markanvändning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset