Publicerad 26 november 2019

Pilotprojekt: Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor - enkätundersökning bland sjuksköterskor och chefer, våren 2010

Frågan om hur väl utbildningar svarar mot de krav som de nyutexaminerade möter i arbetslivet är mycket viktig. Vad tycker de nyutexaminerade? Vad tycker cheferna om de nyutexaminerades kunskaper och färdigheter? Hur kan utbildningen och övergången från utbildning till arbetsliv förbättras? Hur kan högskolan och arbetsgivaren i samarbete göra uppföljningar? Det är utgångspunkterna för det här pilotprojektet.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit initiativ till projektet och genomfört det i samarbete med Lunds universitet, Sophiahemmet Högskola, Mittuniversitetet, Region Skåne, kommunförbund i Skåne, Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län samt landsting i Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.