Publicerad 30 mars 2023

Personalen i välfärden 2022

Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.