Publicerad 23 juni 2021

Personalen i välfärden 2020

Personalstatistik för kommuner och regioner 2020. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen.

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Rapporten består av sex avsnitt: allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR