Publicerad 25 november 2019

Pendling till och från arbetet. Med inriktning på perioden 2006-2011.

I slutet av år 2008 kom rapporten "Pendlare utan gränser?" från Sveriges Kommuner och Landsting och Arena för tillväxt. Den handlade om pendling och regionförstoring utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Människor har blivit allt mer benägna att pendla långa sträckor för såväl arbetets som boendets skull. Frågan är om denna utveckling är i avtagande, eller om pendlingen fortsätter att öka i samma takt som tidigare?

Denna rapport är i första hand en uppdatering av delar av det siffermaterial som presenterades i "Pendlare utan gränser?". Fokus är på perioden 2006-2011.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.