Publicerad 13 december 2022

Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet står det bland annat att skolhuvudmannen ska säkerställa att det finns ”ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support”. Det är viktigt att supporten stödjer lärandet och kan vara en drivkraft för utvecklingen.

Den här vägledningen för support vänder sig till alla skolhuvudmän, och är uppbyggd som ett processtöd. Efter en inledande beskrivning av organisering, framgångsfaktorer och utmaningar, finns fem konkreta exempel från olika skolhuvudmän hur de arbetar med support.

Vägledningen togs fram åren 2021-2022 av SKR inom ramen för en överenskommelse mellan SKR och staten.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet