Publicerad 27 november 2019

Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt

Sveriges Kommuner och landsting har fått regeringens uppdrag att bedriva ett projekt med syfte att stimulera, utveckla och underlätta landstingens arbete med system för ersättningar ; inom hälso- och sjukvården. Projektet ska stödja en positiv utveckling av hälso- och sjukvården.

Rapporten är skriven av Stefan Håkansson och Michael Högberg inom ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting. Utvecklingen av resultatbaserad ersättning (målrelaterad ersättning, kvalitetsersättning, etc.) är under stark utveckling inom hälso- och sjukvården och detta kunskapsunderlag har presenterats i olika sammanhang. Efterfrågan avseende kunskap inom området är stort varför den här skriften publiceras som en del inom det nationella utvecklingsprojektet för ersättningssystem ; inom hälso- och sjukvård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.