Publicerad 16 oktober 2020

Patient- och brukar­medverkan – positions­papper

Detta positionspapper redovisar Sveriges Kommuner och Landstings syn på patient- och brukarmedverkan i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Positionspapperet antogs av förbundets styrelse den 20 augusti 2010. Det utgör underlag för förbundets förtroendevalda och tjänstemän i det interna arbetet såväl som i kontakter med andra aktörer. Det kan även utgöra ett stöd till medlemmarna i deras arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.