Publicerad 21 januari 2022

Parkering för hållbara stadskärnor – i små och medelstora kommuner 

Det finns många anspråk på marken i kommunernas centrala delar. Det är en utmaning att både tillåta bilar och parkering ta plats och samtidigt skapa attraktiva stadskärnor. Denna skrift vill inspirera till att tänka till kring vilka verktyg som finns och kan användas för att skapa alternativ till bilparkering i våra stadskärnor. Skriften innehåller exempel från flera kommuner som på olika sätt har provat sig fram och hittat varierande lösningar.

Skriften vänder sig framför allt till tjänstepersoner och politiker i små och medelstora kommuner, men självklart också till alla som är intresserade av parkeringsfrågor och stadsutveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.