Publicerad 8 april 2021

Pandemin och hälso- och sjukvården mars 2021

Läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården med anledning av covid-19-pandemin, publicerad i mars 2021. Rapporten är en uppdaterad förkortad version av den mer omfattande rapporten Pandemin och hälso- och sjukvården som publicerades i november 2020. 

Syftet är att bidra till att belysa hur hälso- och sjukvårdssystemet fortsatt har påverkats under pandemin, med jämförelser mellan första och andra vågen, samt helåret 2020 jämfört med tidigare år. Fokus i aktuell rapport är på vård-konsumtion, vårdkapacitet och tillgänglighet samt några delar kring säker vård och befolkningens uppfattning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.