Publicerad 18 december 2020

Palliativ vård i SÄBO

I rapporten redovisas data från Svenska palliativregistret för att ge en bild av kvaliteten inom den palliativa vården.

Särskilt fokus har legat på palliativ vård i SÄBO. Vi har också velat ge en bild av symptom och vårdinnehåll till patienter som avlidit med covid-19.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.