Publicerad 23 februari 2022

På gång inom EU våren 2022

I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s gröna giv, handlingsplanen för demokrati och EU:s läkemedelsstrategi. Du kan även läsa mer om förberedelserna inför Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd, samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord
under våren.

I skriften På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Internationella sektionen. SKR ger ut På gång inom EU två gånger om året.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.