Publicerad 20 november 2019

Ordnat införande i samverkan II

Projekt Ordnat införande i samverkan som syftar till att skapa en ändamålsenlig, jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet, har avslutats. Rapporten beskriver arbetet med att omsätta den nationella processen för införande av nya läkemedel i praktiken. Bland annat ett landstingsgemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset