Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017

Rapporten innehåller 28 färgsatta indikatorer och 15 bakgrundsmått, med resultat på kommunnivå. I bilagan finns också resultat för kvinnor och män, stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt offentligt och enskild driftsform. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.