Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Rapportens syfte är att göra den gemensamt finansierade vården och omsorgen om äldre öppen för insyn, ge underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och förbättrade resultat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.