Publicerad 26 juni 2019

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2018

Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet.

I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för brotts- och olycksutvecklingen, tillgänglighet till hjälp vid nödläge och krisberedskap.

2018 års rapport har som tema ”Riskkommunikation och individens beredskap”.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.