Publicerad 1 juli 2019

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2017

Denna rapport är den tionde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå.

Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för brotts- och olycksutvecklingen, tillgänglighet till hjälp vid nödläge och krisberedskap.

2017 års rapport har som tema ”Bostadsbrand och brandförebyggande arbete”.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.