Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014

Denna rapport är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet.

Årets rapport har som tema ”Medborgarnas uppfattningar och förväntningar”. I rapporten presenteras ett antal temaindikatorer inom detta område.

OBS! Rapporten är gratis att ladda ner eller läsa direkt här på webbplatsen. Vill du beställa hem den i tryckt version kostar den 110 kronor.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset