Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013

Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet.

Årets rapport har temat ?Samverkan vid hot om suicid? Problembilden inom detta område beskrivs samt att ett antal temaindikatorer presenteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.