Publicerad 26 november 2019

Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet 2010

Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet på kommunnivå.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordning för samtliga kommuner. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelsen av olika indikatorer, dels var för sig och dels sammanvägda värden, hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta arbete

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.