Publicerad 2 december 2009

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2009

Denna rapport är den andra i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete jämförs på kommunnivå. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika indikatorer hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av området trygghet och säkerhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.