Publicerad 21 oktober 2008

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2008

Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika indikatorer hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av området trygghet och säkerhet.

Denna rapport är den första i ordningen som SKL publicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete jämförs på kommunnivå. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.