Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - överblick

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet innehåller en stor mängd indikatorer. För att ge en överblick redovisas i denna rapport några landstingsvisa index beräknade för grupper av indikatorer på olika aggregeringsnivå, från 14 sjukdomsgrupper till övergripande totalindex.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR