Publicerad 27 juni 2023

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2023 i regionerna

Rapporten presenteras för tionde gången som Öppna jämförelser, med syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling i miljöarbetet.

Rapporten visar bland annat att andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. De stora effekterna på regionernas verksamhet kring covid-19-pandemin och ökade priser på livsmedel, el och drivmedel märks även inom miljöarbetet. Energieffektiviseringen har sparat en halv miljard kronor på årsbasis. En sammanställning visar regionernas beräknade klimatpåverkan inom olika verksamhetsområden. Rapporten presenterar både framgångsfaktorer och goda exempel. Den publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.