Publicerad 1 juli 2019

Öppna jämförelser – Kollektivtrafik 2017

I denna rapport lyfts fem ämnesområden: utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. Rapporten innehåller också en nordisk utblick. Statistiken avser år 2016. Rapporten riktar sig till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Det här är fjärde utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik.
Rapporten innehåller 15 indikatorer som har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning och dels för att stimulera till diskussion och ge möjlighet att lära av varandra.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.