Publicerad 3 juli 2019

Öppna jämförelser – Kollektivtrafik 2015

I denna rapport lyfter vi fram 15 indikatorer inom fem ämnesområden: utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. Statistiken avser år 2014. Rapporten riktar sig till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Det här är utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Däremellan har en fördjupningsrapport getts ut, som handlar om hur statistiken och jämförelserna kan bli bättre. De indikatorer som används i Öppna jämförelser kollektivtrafik har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning och dels för att stimulera till diskussion och ge möjlighet att lära av varandra.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.