Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1

Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt publicerar.

I år har rapporten delats upp i två delar:
Del 1 innehåller övergripande indikatorer. I denna del finns även ett särskilt avsnitt om hälsoinriktad hälso- och sjukvård.
Del 2 innehåller indikatorer om sjukdomar och behandlingar.

Totalt innehåller årets rapport 186 indikatorer för vilka landstingens resultat presenteras.

Avsikten är framförallt att jämföra landstingen, men i många fall visas även utvecklingen för riket över tid. Ett flertal indikatorer redovisas även på sjukhus- och kliniknivå.

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset