Publicerad 28 januari 2021

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR