Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat-, resurs- och bakgrundsindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller läsåret 2014/15.

Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i gymnasieskolan, både nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling. Till rapporten hör webbaserade tabellbilagor, beskrivningar av indikatorerna och en analyshandbok för jämförelser. 978-91-7585-415-1 

Rapporten innehåller ett kapitel om utbildning för nyanlända i gymnasieålder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.