Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.


I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. I år finns ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen. Vi har även på ett tydligare sätt lyft jämställdhetsperspektivet i redovisningen som ett verktyg för lokala analyser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.