Publicerad 26 november 2021

Öppna jämförelser – Grundskola 2021

I Öppna jämförelser - Grundskola 2021 kan du jämföra nyckeltal om studieresultat på kommunnivå.

De senaste åren har flera förändringar gjorts i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar vi ännu ett steg på den vägen. Den senaste förändringen av ÖJ var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i regionen och riket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.