Publicerad 28 januari 2021

Öppna Jämförelser - Grundskola 2019

I Öppna jämförelser: grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset