Publicerad 22 november 2019

Öppna jämförelser - Grundskola 2014

Detta är åttonde upplagan av Öppna jämförelser - Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller läsåret 2012/13. Vi hoppas att Öppna jämförelser utgör ett stöd och väcker idéer till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidrag till att förbättra resultaten i skolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.