Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Grundskola 2012

Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenterar vi åtta nya indikatorer som speglar temat. Indikatorerna är baserade på enkätfrågor om bland annat trygghet, inflytande, återkoppling och höga förväntningar. Rapporten innehåller också en internationell utblick mot det amerikanska skolsystemet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.