Publicerad 10 december 2020

Öppna jämförelser – Förskola 2020

Öppna jämförelser – Förskola syftar till att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor.

I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier, samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan.

Statistik som ingår i Öppna jämförelser – Förskola finns tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.