Publicerad 22 november 2019

Öppna jämförelser - Företagsklimat 2013

För andra gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 189 kommuner samt åtta förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.