Publicerad 26 november 2019

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2011

Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är därför centralt för lokal och regional utveckling.

För första gången genomför SKL en Öppen jämförelse om företagsklimat. Undersökningen har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg under namnet Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av servicen mellan kommuner och mellan olika myndighetsområden i kommunerna hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete inom området företagsklimat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.