Publicerad 17 april 2019

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015

Rapporten redovisar resultatet av fem års arbete med energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner med koppling till Energieffektiviseringsstödet. Indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en kraftigt ökad användning av förnybar energi i både kollektivtrafiken, byggnader och egna bilar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.