Publicerad 27 november 2019

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2010

Detta är den femte publikationen i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt i denna rapport sammanställt indikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, så som medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Årets rapport innehåller 134 indikatorer för vilka landstingens resultat presenteras. Avsikten är framför allt att jämföra landstingen, men i många fall visas även utvecklingen för riket över tid. Landstingsvisa jämförelser redovisas i huvudsak uppdelade på kvinnor och män, så att eventuella könsskillnader framgår. Ett flertal indikatorer redovisas även på sjukhus- eller kliniknivå.

Rapportens syfte är att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn, ge ett underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och till förbättrade resultat i hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.