Publicerad 26 november 2019

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitetÖppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet

Detta är en särskild utgåva av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som enbart belyser cancersjukvården i Sverige.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten där tio cancersjukdomar ingår och ett sjuttiotal indikatorer. Dessa indikatorer speglar olika aspekter av cancersjukvården så som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader.

Rapportens övergripande syfte är att jämföra kvaliteten i svensk cancersjukvård för att därigenom bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete. Rapporten syftar även till att ge medborgarna insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.