Publicerad 3 december 2019

Öppna jämförelser 2013 - Vård och omsorg om äldre

Detta är den fjärde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar. Syftet med öppna jämförelser är att skapa en öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen samt ge underlag för förbättring, uppföljning, analys och lärande. Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.