Publicerad 22 november 2019

Öppna jämförelser 2013 - Läkemedelsbehandlingar

För första gången redovisar Socialstyrelsen och SKL en öppen jämförelse av läkemedelsbehandlingar - jämförelser mellan landsting. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapportens syfte är att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn, ge ett underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och till förbättrade resultat i hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.