Publicerad 27 november 2019

Öppna jämförelser 2010: grundskola

Denna rapport är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap. Resurserna beskrivs utifrån uppgifter om kostnader och personal. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete i grundskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.