Publicerad 11 april 2019

One-stop-shop

Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa utmaningar är höga ungdomsarbetslöshetstal, låg grad av samverkan samt lågt förtroende för offentliga institutioner.
En framgångsrik lösning är one-stop-shops för ungdomar inom flaggskeppet School to Work. Rapporten nämner tre typer av one-stop-shops och ge sju exempel.

SKL driver flaggskeppet för att öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan och öka medvetenheten om insatser som underlättar UVAS etablering på arbetsmarknaden.
Sedan 2016 har flaggskeppet varit en del av SKL:s projekt Plug In 2.0 som finansieras av ESF.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.