Publicerad 28 november 2019

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov.

Lärandeprojektet Vård på lika villkor har varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som pågått mellan 2011 och 2014.

Målet med projektet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som kan främja en mer jämlik första linjens vård. Inom ramen för projektet har SKL uppdragit åt forskare vid Mälardalens högskola att göra en jämförande beskrivning av de medverkande sju vårdverksamheterna i projektet. Förhoppningen är att dessa uppgifter kan ge ökad förståelse för vilka patienter som finns i området och fungera som ett stöd i arbetet för en mer jämlik vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR