Publicerad 16 september 2020

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

En handbok om samverkan med sociala företag. Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället.

Handboken innehåller konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan med sociala företag kan utvecklas och bedrivas. Handboken har tagits fram av SKR inom ramen för ett projekt finansierat av Tillväxtverket.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset