Publicerad 28 november 2019

Nyttan - En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Nyttan är en inspirationsskrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister. Det är slutrapporten från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister, som pågick inom ramen för satsningen på att utveckla nationella kvalitetsregister inom vården.

Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister har drivits för en förbättrad vård för personer med psykisk sjukdom. Det har man gjort genom att stödja och samordna utvecklingen av registren, och samtidigt skapa ett lärande för deltagande organisationer, team och ledningsgrupper.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR