Publicerad 27 november 2019

Nyckelprojektet: erfarenheter av ett nationellt genombrottsprojekt i syfte att förnya den vuxenpsykiatriska heldygnsvården ur ett brukarperspektiv

Nyckelprojektet är ett ”pionjärprojekt” inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, som är ett område med stor utvecklingspotential.

Dagens heldygnsvård, en specialistvård där patienten ofta inte valt sin vård själv (tvångsvård), ställer särskilt stora krav på vården. Projektet startade våren 2008.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.