Publicerad 28 januari 2021

Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring

För att skapa möjligheter för samtliga kommuner i Sverige att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar, och därmed mer likvärdighet för medborgare över hela landet, initierades förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd 2016.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR