Publicerad 28 november 2019

Nya perspektiv på styrning och ledning : ledande förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting möts kring gemensamma utmaningar

Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt och säkra att kommuner och landsting tillgodoser grupper i samhället med störst behov? Omvärlden och förutsättningar förändras alltid vilket ställer krav på förtroendevalda och tjänstemän att utveckla former för lärande och kunskap. Nya Perspektiv erbjuder ett forum där både kommuner och landsting möts för att tillsammans lära mer om den gemensamma befolkningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.